QUYẾT TOÁN THUẾ

Các rủi ro cần tránh khi quyết toán thuế TNDN

22/04/2022

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ bắt buộc phải.

Điều chỉnh Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 03/2022

18/04/2022

Hiện tại, Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở,.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Thuế TNDN là một trong những loại thế quan trọng giúp đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước, thu hút và thúc.

Trường hợp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài…?

13/04/2022

Bài viết này, quyettoanthue.vn sẽ trả lời câu hỏi “trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn.

Thủ tục kê khai thuế các vi phạm & mức phạt về BÁO CÁO THUẾ

12/04/2022

Việc xác định rõ báo cáo thuế gồm những gì, quy định về đối tượng kê khai, lỗi sai và mức phạt sẽ giúp doanh.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

08/04/2022

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

07/11/2018

 Với những Doanh Nghiệp mới thành lập và tất cả doanh nghiệp đang hoạt động chỉ quan tâm đến vấn đề kinh doanh mà không.

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục và thời gian hoàn thuế Giá trị gia tăng Quyettoanthue.vn tổng hợp một số tài liệu dưới.

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại công ty và các chi nhánh Tổng cục Thuế vừa.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế Giá trị gia tăng áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập Cục thuế Hà Nội vừa có thông báo, hướng dẫn thực hiện.